Dạy học STEM

Trang chủ / Blog / Dạy học STEM Kỹ năng 4C giúp con bạn hội nhập thế giới và có những trải nghiệm như thế nào?
10 12202026/10/2021
STEAMZONE – NHỮNG CHUẨN BỊ CHO NGUỒN LỰC TƯƠNG LAI | HTV9 – KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2020

STEAMZONE – NHỮNG CHUẨN BỊ CHO NGUỒN LỰC TƯƠNG LAI | HTV9 – KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2020

—————————- 𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑻𝑨̂𝑴 𝑺𝑻𝑬𝑨𝑴𝒁𝑶𝑵𝑬 – 𝑯𝒐̣𝒄 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 Đia chỉ: Nhà 3, Đường 14, Lô 45, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12 SĐT: 028 3891 1169 Mail: cs@stemzone.vn Fanpage: FB.com/Steamzone.vietnam Website: https://steamzone.vn/

12 11202015/12/2021
TẠP CHÍ GIÁO DỤC VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI – SỐ 16  | 16h10 Chủ Nhật HTV9 | 20.09.2020

TẠP CHÍ GIÁO DỤC VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI – SỐ 16  | 16h10 Chủ Nhật HTV9 | 20.09.2020

—————————- 𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑻𝑨̂𝑴 𝑺𝑻𝑬𝑨𝑴𝒁𝑶𝑵𝑬 – 𝑯𝒐̣𝒄 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 Đia chỉ: Nhà 3, Đường 14, Lô 45, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12 SĐT: 028 3891 1169 Mail: cs@stemzone.vn Fanpage: FB.com/Steamzone.vietnam Website: https://stemzone.vn/

11 11202013/11/2020
BÁO CÁO KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CỦA TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN – QUẬN 3

BÁO CÁO KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CỦA TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN – QUẬN 3

TỆP ĐÍNH KÈM: BÁO CÁO KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CỦA TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN – QUẬN 3 —————————- ????? ??̂? ????????? – ??̣? ??́?? ??̣? đ?̂̉ ???̂́? ??̣? Đia chỉ: Nhà 3, Đường 14, Lô 45, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12 SĐT:...

11 11202013/11/2020
BÁO CÁO KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CỦA TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ-QUẬN 7

BÁO CÁO KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CỦA TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ-QUẬN 7

  TỆP ĐÍNH KÈM:  POWER POINT PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ —————————- ????? ??̂? ????????? – ??̣? ??́?? ??̣? đ?̂̉ ???̂́? ??̣? Đia chỉ: Nhà 3, Đường 14, Lô 45, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12 SĐT: 028 3891 1169 Mail: cs@stemzone.vn Fanpage: FB.com/Steamzone.vietnam...

11 11202001/06/2021
GIÁO DỤC STEM/STEAM: TỪ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI HOA KỲ

GIÁO DỤC STEM/STEAM: TỪ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI HOA KỲ

Bài viết chuyên đề giáo dục STEAM này được nghiên cứu kĩ lưỡng và trình bày tại hội thảo giáo dục STEM ngày 2/10 bởi: TS. Nguyễn Thanh Hải – Viện nghiên cứu giáo dục STEM , ĐH Missouri (Mỹ) © Tác giả giữ bản quyền bài viết này. @ corresponding author: nguyenthanhhaiedu@gmail.com Trong thế...