Kết nối vạn vật

Trang chủ / Blog / Kết nối vạn vật AIoT là gì? Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật kết nối ở đâu trong cuộc sống?
05 07202205/07/2022
Internet vạn vật (IoT) là gì?

Internet vạn vật (IoT) là gì?

Tốc độ phủ sóng của Internet đang ngày càng rộng lớn, cùng với đó là sự đổ bộ của thời đại Internet vạn vật (IoT). Bạn sẽ gặp những thiết bị thông minh, nhà thông minh hay thậm chí là thành phố thông minh,.. Vậy Internet vạn vật là gì? Internet vạn vật (IoT) là...

28 12202128/12/2021
IOT TRONG GIÁO DỤC

IOT TRONG GIÁO DỤC

Internet of Things (IoT) đã tác động mạnh mẽ đến các tổ chức giáo dục. Các tổ chức giáo dục đang lựa chọn hệ sinh thái IoT và sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, từ thực tế tăng cường đến điện toán đám mây.