Tuyển dụng

Trang chủ / Tin tức & sự kiện / Tuyển dụng STEAMZONE TUYỂN DỤNG CTV TRỢ GIẢNG STEM NĂM 2023
11 09202311/09/2023
STEAMZONE TUYỂN DỤNG CTV TRỢ GIẢNG STEM NĂM 2023

STEAMZONE TUYỂN DỤNG CTV TRỢ GIẢNG STEM NĂM 2023

Mô tả công việc: Thời gian: Giờ hành chính các ngày trong tuần (đăng ký thời gian làm theo thời khóa biểu của trường) Địa điểm làm việc: Các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Lương: 40.000đ/giờ Chi tiết công việc: Tham gia trợ giảng, giảng dạy chương trình STEM từ...

19 07202319/07/2023
STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

THÔNG TIN CÔNG TY Học viện STEM/STEAM thuộc Trung tâm STEAMZone Là nơi giáo viên thực hành và đổi mới phương pháp sư phạm; ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo...

19 07202320/07/2023
STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON

STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON

THÔNG TIN CÔNG TY Học viện STEM/STEAM thuộc Trung tâm STEAMZone Là nơi giáo viên thực hành và đổi mới phương pháp sư phạm; ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo...

19 07202320/07/2023
STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN VẬT LÝ

STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN VẬT LÝ

THÔNG TIN CÔNG TY Học viện STEM/STEAM thuộc Trung tâm STEAMZone Là nơi giáo viên thực hành và đổi mới phương pháp sư phạm; ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo...

19 07202320/07/2023
STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN HÓA HỌC

STEAMZONE TUYỂN DỤNG – TUYỂN GIÁO VIÊN HÓA HỌC

THÔNG TIN CÔNG TY Học viện STEM/STEAM thuộc Trung tâm STEAMZone Là nơi giáo viên thực hành và đổi mới phương pháp sư phạm; ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo...