Môi trường tốt nhất

Môi trường học tập thân thiện, năng động, sáng tạo và trách nhiệm. Hình thành các kỹ năng mềm, kỹ năng 4C (Creativity – Critical Thinking – Collaboration – Communication) cho học viên.

Lớp học năng động

Các bài học sáng tạo

Chủ đề hấp dẫn lôi cuốn, học viên xây dựng ý tưởng, thiết kế, chế tạo và lập trình điều khiển robot, IOT, Markerspace.

Sân chơi hoành tráng

Tham gia, trải nghiệm cuộc thi lập trình giả lập CRCC, Robocon trong và ngoài nước.

Sản phẩm sáng tạo

Sau khi kết thúc mỗi buổi học các em có thể tự tay làm ra sản phẩm dựa trên lý thuyết đã học và được trưng bày tại Makerspace.

Định nghĩa phương pháp giáo dục STEAM

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học); còn Giáo Dục STEM là một quan điểm dạy học theo cách tiếp cận liên ngành từ hai trong số bốn lĩnh vực nêu trên trở lên; trong đó nội dung học tập gắn với thực tiễn, còn phương pháp học tập gắn với thực hành để học sinh làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo và nắm bắt định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường. STEAM cũng giống như STEM để tạo ra STEAM là kết hợp giữa tư duy sáng tạo và nghệ thuật để ứng dụng trong đời sống thực tế. Nghệ thuật không chỉ đơn giản là đàn, ca, múa, hát,… Nghệ thuật ở đây là sự khám phá và tạo ra những cách giải quyết mọi vấn đề thực tế một cách khéo léo, khoa học.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

            Buổi           ST-KIN                   3 – 6          ST-PRI                     7 – 11       ST.LOSEC                  12 – 15       ST.HISEC                 16 – 18
               1 190,000 220,000 250,000 280,000
               8 1,474,000 1,707,000 1,940,000 2,712,000
              12 2,211,000 2,560,000 2,910,000 3,259,000
              16 2,949,000 3,414,000 3,880,000 4,345,000
              32 5,897,000 6,828,000 7,760,000 8,691,000
              48 8,846,000 10,243,000 11,640,000 13,036,000
              60 11,058,000 12,804,000 14,550,000 16,296,000

XEM CHI TIẾT

            Buổi          ST-KIN                   3 – 6          ST-PRI                     7 – 11        ST.LOSEC                 12 – 15       ST.HISEC                  16 – 18
               1 190,000 220,000 250,000 280,000
               8 1,474,000 1,707,000 1,940,000 2,712,000
              12 2,211,000 2,560,000 2,910,000 3,259,000
              16 2,949,000 3,414,000 3,880,000 4,345,000
              32 5,897,000 6,828,000 7,760,000 8,691,000
              48 8,846,000 10,243,000 11,640,000 13,036,000
              60 11,058,000 12,804,000 14,550,000 16,296,000

XEM CHI TIẾT

            Buổi          ST-KIN                   3 – 6           ST-PRI                   7 – 11        ST.LOSEC                 12 – 15        ST.HISEC                16 – 18
               1 190,000 220,000 250,000 280,000
               8 1,474,000 1,707,000 1,940,000 2,712,000
              12 2,211,000 2,560,000 2,910,000 3,259,000
              16 2,949,000 3,414,000 3,880,000 4,345,000
              32 5,897,000 6,828,000 7,760,000 8,691,000
              48 8,846,000 10,243,000 11,640,000 13,036,000
              60 11,058,000 12,804,000 14,550,000 16,296,000

XEM CHI TIẾT

Chia sẻ về STEAMZONE

Sản phẩm STEM của tuần

Tin tức và Sự kiện

Đối tác