Công nghệ tự động đang ngày càng trở nên phổ biến. Với chủ đề này học sinh được học cách tiếp cận, chế tạo, lắp ráp robot, cách viết một chương trình điều khiển robot đơn giản từ đó hình thành niềm yêu thích công nghệ, bước đầu định hướng cho nghề nghiệp tương lai.

STEAM ROBOTICS – giới thiệu một loại các khái niệm lập trình, các thuật toán, chạy chương trình,… Tạo cho các bé tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, tư duy logic, trỉa nghiệm thêm các công nghẹ mới từ các bộ thiết bị tiên tiến mang lại

Lợi ích

Kỹ năng lập trình

Kỹ năng sáng tạo

Kết quả học tập

  • Giúp trẻ làm quen với thế giới mã hóa dựa trên các khối lập trình cứng mà không cần màn hình hay bàn phím máy tính