Steam Camp experience lesson

(Tiếng Việt) Chương trình học trải nghiệm Steamcamp

(Tiếng Việt) Chương trình học trải nghiệm Steamcamp

(Tiếng Việt) Đội ngũ giáo viên STEAMZONE tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành, làm việc tâm huyết, trách nhiệm, hết mình vì trẻ; được tập huấn từ các chuyên gia STEAM đến từ Đại học sư phạm TPHCM, Đại học Missouri - Hoa Kì và Anh Quốc