Là nơi giáo viên thực hành và đổi mới phương pháp sư phạm; ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo STEM; chú trọng phương pháp lấy người học làm trung tâm, tối ưu hóa cá nhân, tổ chức các hoạt động dạy học tương tác đa chiều, dạy học theo dự án (PBL); phát huy hiệu quả phương thức Học đảo ngược (Flipped learning), Học theo chủ đề và tích hợp liên môn (Integrated learning), Học tích hợp theo lĩnh vực STEM và kiểm tra đánh giá phẩm chất năng lực học sinh thông qua hoạt động giáo dục STEM.

Trung tâm STEAMZone được trang bị các thiết bị, công nghệ hiện đại gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4th industrial revolution) và chuyển đổi số (digital transformation) gồm khoa học dữ liệu (data science/big data), máy học (machine learning), học sâu (deep learning), trí tuệ nhân tạo (artificial inteligence – AI), tự động hóa (robotics), kết nối vạn vật (internet of things – IoT), chuỗi khối (blockchain)… nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu học và nghiên cứu, tạo ra lợi thế đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn cuộc sống và tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội từ ngay trong nhà trường phổ thông; giúp học sinh khai phóng năng lực bản thân, định hướng lựa chọn nghề nghiệp và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; giúp học sinh tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm điện và an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các hoạt động trải nghiệm;

Với qui mô trên 2000 m2, trung tâm STEAMZone được thiết theo kiến trúc không gian mở nhằm tăng cường tính sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động trải nghiệm và có thể đón tiếp trên 1000 học sinh đến trải nghiệm các mô hình lĩnh vực STEM khác nhau.

BAN GIÁM ĐỐC

ĐỘI NGŨ BAN CỐ VẤN VÀ GIÁO VIÊN TẠI TRUNG TÂM STEAMZONE

Đội ngũ cố vấn và giáo viên STEAMZONE tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm, STEM, kĩ thuật cơ khí, điện tử, CNTT,… trong và ngoài nước; có nhiều năm kinh nghiệm, uy tín trong nghiên cứu học thuật và đào tạo STEM; làm việc tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề và luôn sẳn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của người học; Họ luôn được tiếp cận thông tin mới nhất để áp dụng, tạo ra những tài nguyên mới phục vụ giảng dạy và học trải nghiệm sáng tạo STEM.

ĐỘI NGŨ BAN CỐ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY STEM

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC STEM

+ Đại học Missouri – NISE, Hoa kì;

+ Đại học Arizona, Hoa kì;

+ Học viện Sheffield Institute of Education, Vương quốc Anh;

+ Học viện Alliance Academy, Singapore;

+ Trung tâm giáo dục công nghệ và đổi mới sáng tạo Intelitek, Israel.

MỤC TIÊU - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Giáo dục STEM luôn sáng tạo để kiến tạo;

+ Giáo dục STEM giúp học sinh nắm vững kiến thức nền tảng và hình thành kiến thức mới khi tham gia học dự án (PBL) và hoạt động trải nghiệm; tạo ra môi trường học tập luôn hứng thú, đam mê nghiên cứu, yêu thích khoa học và thúc đẩy sáng tạo; biết vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống hàng ngày và tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội;

+ Giáo dục STEM hỗ trợ tích cực phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tăng cường thể lực và hoàn thiện kỹ năng 4C của thế kỷ 21: giao tiếp (Communication), cộng tác (Collabration), tư duy và giải quyết vấn đề (Critical thinking and problem solving) và sáng tạo (Creativity);

+ Giáo dục STEM giúp học sinh định hướng lựa chọn nghề nghiệp tương lai và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp;

+ Giáo dục STEM xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước và vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Giáo dục STEM giúp giáo viên đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học gắn liền với thực tiễn cuộc sống; tối ưu hóa cá nhân người học và khai phóng năng lực của bản thân.