Chế tạo một mạch điện đơn giản bằng giấy

Một trong những cách tốt nhất để học một thứ gì đó chính là thực hành. Học đi đôi với thực hành là một trong những lý do hàng đầu mà Không gian chế tạo lại trở nên phổ biến tại các trường học và thư viện hiện nay. Qua việc thực hành, các bé sẽ sử dụng những kiến thức để thiết kế ra mạch điện của riêng mình. Hình thành kiến thức căn bản cho bé về việc chế tạo và thiết lập mạch điện bằng giấy