GIÁO DỤC STEAM LÀ GÌ?

Giáo dục STEAM đã không còn là một thuật ngữ xa lạ với giáo dục trên thế giới cũng như giáo dục Việt Nam. Phương pháp giáo dục này là một cuộc cách mạng giáo dục thay đổi về nhận thức của Giáo dục thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vậy STEAM là gì?

STEAM bao gồm liên kết các khối kiến thức về các lĩnh vực Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật, sản xuất), Art (Mỹ thuật), Math (Toán học). Để ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM cho các em học sinh, cần phải xây dựng một cầu nối giữa kiến thức và thực tế với một nơi gọi là Makerspace (không gian sáng tạo) đáp ứng được các vấn đề tư duy sáng tạo cho các em học sinh phát huy năng lực cốt lõi của mình.

SỰ CẦN THIẾT CỦA GIÁO DỤC STEAM Ở TỪNG ĐỘ TUỔI

Giáo dục STEAM tập trung vào giới thiệu các khóa học STEAM. Mục tiêu là tạo ra một môi trường trải nghiệm cho trẻ, tạo cho trẻ khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Trẻ có thể trải nghiệm STEAM theo các dự án, chủ yếu là khám phá thế giới xung quanh, tăng khả năng nhận thức, tò mò, đam mê tìm hiểu của trẻ

Giáo dục STEAM tập trung vào các khóa học STEAM cấp độ giới thiệu, cũng như nhận thức về các lĩnh vực và nghề nghiệp STEAM. Bước ban đầu này cung cấp việc học tập dựa trên yêu cầu và kết nối tất cả năm môn học STEAM. Mục tiêu là để thu hút sự quan tâm của học sinh vào cái mà họ muốn theo đuổi thông qua các dự án. Các cơ hội học tập STEAM trong trường và ngoài trường học đều nên được khuyến khích.

Ở giai đoạn này, các khóa học trở nên khắt khe và thách thức hơn. Học sinh vẫn được khuyến khích nhận thức và theo đuổi về các lĩnh vực và nghề nghiệp STEAM, cũng như các yêu cầu học tập của các lĩnh vực đó. Học sinh được khám phá các nghề nghiệp liên quan đến STEAM bắt đầu ở cấp độ này.

Chương trình học tập trung vào việc áp dụng các môn học một cách đầy thách thức và nghiêm ngặt. Các khóa học và hướng nghiệp tập trung vào các lĩnh vực và nghề nghiệp STEAM, cũng như chuẩn bị cho việc làm sau trung học.

Các lĩnh vực steam