TRUNG HỌC CƠ SỞ ( 12 – 15 TUỔI ) VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ( 16 – 18 TUỔI )

1. Giới thiệu

Công nghệ Internet of Things (IoT) đang ngày càng trở nên phổ biến, hàng tỷ thiết bị được kết nối chung với nhau bằng Internet. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó; mỗi đồ vật, thiết bị, đều có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính.

STEAM điện tử và IoT bao gồm các hoạt động tìm hiểu về các ứng dụng để điều khiển thiết bị trong cuộc sống hàng ngày. Đi cùng với nó là một môi trường lập trình chuyên dụng Arduino IDE cho phép người dùng thiết lập các chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc C++, bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao. Đồng thời ứng dụng IoT để thiết kế điều khiển nhà thông minh, điều khiển các robot đơn giản, điều khiển nhiệt độ và phát hiện chuyển động.

2. Lợi ích chương trình

  • Thiết kế được mô hình nhà thông minh IoT và nghiên cứu về các mô hình nhà thông minh được ứng dụng trong thực tế. Đồng thời hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện, hiểu được tự động hóa giúp giám sát thiết bị tốt hơn, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.
  • Định hướng nghề nghiệp về mảng công nghệ thông tin.
  • Rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
  • Phát triển kỹ năng 4C – nhóm kỹ năng quan trọng nhất của thế hệ trẻ trong thế kỉ 21:

+ Communication: Kỹ năng giao tiếp.

+ Collaboration: Kỹ năng hợp tác.

+ Critical thinking: Kỹ năng tư duy phản biện.

+ Creativity: Kỹ năng sáng tạo.