TIỂU HỌC ( 7 – 11 TUỔI )

1. Giới thiệu

Lập trình Coding yêu cầu học sinh phải sáng tạo để lập trình. Khóa học bao gồm tất cả các khái niệm cơ bản về lập trình, từ hướng dẫn cơ bản,  vòng lặp, điều kiện đến biến và chức năng, nó có thể được sử dụng như một công cụ cơ bản để giới thiệu và đưa vào giảng dạy môn lập trình. Nhờ nội dung được xây dựng thành các mô-đun, nó có thể phục vụ như là một sự bổ sung của các công cụ khác mà trước đó đã được sử dụng để dạy lập trình.

Lĩnh vực này yêu cầu học sinh bước đầu sử dụng ngôn ngữ lập trình đơn giản, từ đó có thể phát huy được khả năng, trau dồi kĩ năng và phù hợp với đam mê của bản thân.

Ở độ tuổi này, lập trình thiết kế dưới dạng các trò chơi, từ đó tạo sự thân thiện với học sinh em hơn, nó cho phép học sinh em làm việc theo nhóm mà không cần sợ rằng một số học sinh sẽ không muốn tham gia vào công việc.

2. Lợi ích chương trình

 • Cải thiện khả năng suy nghĩ về mặt phân tích và logic.
 • Phát triển trực giác thuật toán.
 • Hình thành khả năng giải quyết vấn đề và cách làm việc trong một nhóm.
 • Cải thiện các kỹ năng mềm.
 • Hỗ trợ phát triển năng lực giảng dạy lập trình ở giai đoạn đầu của giáo dục.

TRUNG HỌC CƠ SỞ ( 12 – 15 TUỔI )

1. Giới thiệu

Lập trình là một công việc trong đó người lập trình viên sử dụng các ngôn ngữ lập trình; các đoạn mã lệnh (code), và các tiện ích có sẵn. Qua đó xây dựng nên các chương trình, phần mềm, trò chơi, ứng dụng, hệ thống xử lý, các trang web… Giúp người dùng có thể thực hiện các mệnh lệnh với máy tính, hoặc tương tác qua lại với nhau thông qua các thiết bị điện tử.

STEAM Lập trình CoderZ là một nền tảng lập trình mô phỏng trực tuyến mạnh mẽ dựa trên ngôn ngữ lập trình Blockly (sử dụng các khối lệnh thay cho các đoạn code). Bên cạnh đó, việc có thể mô phỏng chuyển động của robot thông qua một trình giả lập rất trực quan và sinh động, dễ dàng kiểm tra việc thiết lập chương trình của mình, dễ sử dụng và dễ chỉnh sửa.

2. Lợi ích chương trình

 • Bước đầu giúp học sinh làm quen với giáo dục STEAM, lĩnh vực ngôn ngữ lập trình.
 • Định hướng cho học sinh sớm tiếp cận với lập trình, một ngành nghề đầy hứa hẹn, luôn phát triển và cần thiết trong bất kì thời đại nào.
 • Giúp tăng khả năng sáng tạo, trí thông minh, sự khéo léo.
 • Thúc đẩy học sinh khám phá và tìm hiểu khoa học, kỹ năng sử dụng máy tính, lập trình thông qua việc làm quen với ngôn ngữ lập trình đơn giản.
 • Phát triển kỹ năng 4C – nhóm kỹ năng quan trọng nhất của thế hệ trẻ trong thế kỉ 21:

+ Communication: Kỹ năng giao tiếp.

+ Collaboration: Kỹ năng hợp tác.

+ Critical thinking: Kỹ năng tư duy phản biện.

+ Creativity: Kỹ năng sáng tạo.

 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ( 16 – 18 TUỔI )

1. Giới thiệu

STEAM CoderZ là lĩnh vực rất phù hợp cho các học sinh có niềm đam mê với robot và lập trình. STEAM CoderZ ™ có một nền tảng lập trình mô phỏng trực tuyến mạnh mẽ dựa trên ngôn ngữ lập trình Blockly (sử dụng các khối lệnh thay cho các đoạn code), có thể dùng để giúp học sinh làm quen với các lĩnh vực đa dạng khác nhau, bao gồm: lập trình hướng đối tượng, robot và tin học vật lý. Điểm đặc biệt của STEAM CoderZ là việc có một nền tảng mô phỏng chuyển động của robot thông qua một trình giả lập rất trực quan và sinh động giúp học sinh có thể kiểm tra việc thiết lập chương trình của mình, dễ sử dụng và dễ chỉnh sửa.

Với STEAM CoderZ, học sinh có thể trải nghiệm một môi trường học tập độc đáo, thúc đẩy phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21.

2. Lợi ích

 • Giúp cho học sinh ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình cơ bản.
 • Giúp các học sinh làm quen với giáo dục STEAM lĩnh vực robot và lập trình robot.
 • Giúp tăng khả năng sáng tạo, trí thông minh, sự khéo léo.
 • Thúc đẩy học sinh khám phá và tìm hiểu khoa học, kỹ năng sử dụng máy tính, lập trình thông qua việc làm quen với ngôn ngữ lập trình đơn giản.
 • Kích thích, khơi dậy niềm đam mê đối với lĩnh vực robot và lập trình robot.
 • Định hướng nghề nghiệp cho học sinh về các ngành nghề về robot và lập trình.
 • Phát triển kỹ năng 4C – nhóm kỹ năng quan trọng nhất của thế hệ trẻ trong thế kỉ 21:

+ Communication: Kỹ năng giao tiếp.

+ Collaboration: Kỹ năng hợp tác.

+ Critical thinking: Kỹ năng tư duy phản biện.

+ Creativity: Kỹ năng sáng tạo.