Học STEAM tại STEAMZone

Chương trình STEAMZone dành cho trung học từ 12 – 18 tuổi

Chương trình STEAMZone dành cho trung học từ 12 – 18 tuổi

A. Giới thiệu chương trình Chương trình giáo dục STEAM Trung học (THCS & THPT) tại STEAMZONE là một mô hình dạy học lấy hoạt động và khả năng tư duy sáng tạo của học sinh làm trung tâm. Mô hình dạy học này phát triển kiến thức và kỹ năng của học sinh thông...

Chương trình STEAMZone dành cho tiểu học từ 7 – 11 tuổi

Chương trình STEAMZone dành cho tiểu học từ 7 – 11 tuổi

A. Giới thiệu chương trình Chương trình giáo dục STEAM cấp Tiểu học tại STEAMZONE tạo ra các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm thu hút và khích lệ sự đam mê của trẻ. Ứng dụng giáo dục STEAM (Khoa Học, Công nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật và Toán Học) làm cầu nối giữa...

Chương trình STEAMZone dành cho mầm non 3 – 6 tuổi

Chương trình STEAMZone dành cho mầm non 3 – 6 tuổi

A. Giới thiệu chương trình Chương trình giáo dục STEAM cho trẻ từ 3 – 6 tuổi là việc giảng dạy thông qua các trò chơi, các hoạt động trải nghiệm. Đến với STEAMZONE trẻ sẽ được hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của mình qua việc trải nghiệm với nhiều học cụ,...