BANNER-WEB-STEAMCAMP-1920x700px-72 (1)
BANNER-CODER-Z-01 (1)
banner-stem-15072021
09eb04fdeed32e8d77c2
z3456532126552_0d0f31b2500269769bdfbbb3f004898f
previous arrow
next arrow

SẢN PHẨM

LĨNH VỰC STEM

STEAM bao gồm liên kết các khối kiến thức về các lĩnh vực Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật, sản xuất), Art (Mỹ thuật), Math (Toán học). Để ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM cho các em học sinh, cần phải xây dựng một cầu nối giữa kiến thức và thực tế với một nơi gọi là Makerspace (không gian sáng tạo) đáp ứng được các vấn đề tư duy sáng tạo cho các em học sinh phát huy năng lực cốt lõi của mình.

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Cung cấp cho giáo viên những hoạt động và phương pháp học tập STEM hiệu quả đã được chứng minh: phương pháp lấy người học làm trọng tâm, tối ưu hóa người học và các phương pháp tiếp cận STEM mang tính sư phạm. Việc đào tạo sẽ được liên kết với các bài thực hành STEM, các tài nguyên giảng dạy trực tuyến STEM của STEAMZone và các đường dẫn đến chương trình giáo dục quốc gia STEM của Mỹ, Anh và Israel.

Hỗ trợ giáo viên biết vận dụng kiến thức môn học vào thiết kế bài học STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM và hướng dẫn học sinh xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông từ ý tưởng sáng tạo.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Buổi ST-KIN 3 – 6          ST-PRI                     7 – 11       ST.LOSEC                  12 – 15       ST.HISEC                 16 – 18
               1 190,000 220,000 250,000 280,000
               8 1,474,000 1,707,000 1,940,000 2,712,000
              12 2,211,000 2,560,000 2,910,000 3,259,000
              16 2,949,000 3,414,000 3,880,000 4,345,000
              32 5,897,000 6,828,000 7,760,000 8,691,000
              48 8,846,000 10,243,000 11,640,000 13,036,000
              60 11,058,000 12,804,000 14,550,000 16,296,000

XEM CHI TIẾT

            Buổi          ST-KIN                   3 – 6           ST-PRI                   7 – 11        ST.LOSEC                 12 – 15        ST.HISEC                16 – 18
               1 190,000 220,000 250,000 280,000
               8 1,474,000 1,707,000 1,940,000 2,712,000
              12 2,211,000 2,560,000 2,910,000 3,259,000
              16 2,949,000 3,414,000 3,880,000 4,345,000
              32 5,897,000 6,828,000 7,760,000 8,691,000
              48 8,846,000 10,243,000 11,640,000 13,036,000
              60 11,058,000 12,804,000 14,550,000 16,296,000

XEM CHI TIẾT

            Buổi          ST-KIN                   3 – 6          ST-PRI                     7 – 11        ST.LOSEC                 12 – 15       ST.HISEC                  16 – 18
               1 190,000 220,000 250,000 280,000
               8 1,474,000 1,707,000 1,940,000 2,712,000
              12 2,211,000 2,560,000 2,910,000 3,259,000
              16 2,949,000 3,414,000 3,880,000 4,345,000
              32 5,897,000 6,828,000 7,760,000 8,691,000
              48 8,846,000 10,243,000 11,640,000 13,036,000
              60 11,058,000 12,804,000 14,550,000 16,296,000

XEM CHI TIẾT

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

CHIA SẺ VỀ STEAMZone

Sản phẩm STEM của tuần

CHUYÊN ĐỀ STEM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐỐI TÁC